• ARISS - Amateur Radio on the ISS

  ARISS - Amateur Radio on the ISS

  Od wielu lat uczestniczymy w programie ARISS. Przeprowadziliśmy już wiele łączności ze stacją ISS z naszego klubu, a także z Czytaj dalej
 • Łączność satelitarna w SP2ZIE

  Łączność satelitarna w SP2ZIE

  Zajmujemy się nasłuchem sond kosmicznych, a także odbiorem danych z satelitów, sond meteorologicznych... Czytaj dalej
 • Śledzenie ruchu statków - AIS

  Śledzenie ruchu statków - AIS

  Zajmujemy się tematami związanymi z zastosowaniem radiokomunikacji w bezpieczeństwie żeglugi. Czytaj dalej
 • Przemiennik 2m FM Gdynia-Oksywie - SR2Z

  Przemiennik 2m FM Gdynia-Oksywie - SR2Z

  Członkowie naszego klubu biorą udział w budowie przemienników radioamatorskich nich jest SR2Z, zlokalizowany na obiekcie Emitel RkCN Gdynia-Oksywie. Czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kursy i szkolenia

Szkolenie na świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (GMDSS).

Morski Klub Łączności SP2ZIE "Szkuner" wraz ze Szkołą Żeglarska 4winds zapraszają na szkolenie przygotowujące do egzaminu na świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (GMDSS) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.
Zajęcia będą przeprowadzone przez doświadczonych nawigatorów i radiooperatorów marynarki handlowej. ZAKRES SZKOLENIA:
 • Obsługa VHF oraz przystawki DSC,
 • System GMDSS,
 • Omówienie pytań i zadań egzaminacyjnych UKE.
 • Omówienie zasad działania i obsługi systemu NAVTEX,
 • Omówienie zasad działania i obsługi radiopławy EPIRB i transpondera radarowego SART
TRYB SZKOLENIA:
Szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem i trwają ok. 4 godzin. Szkolenie kończy się uzyskaniem poświadczenia ukończenia szkolenia. Udział potwierdzony certyfikatem

Termin szkolenia: Sobota 21 maja 2011 roku. Zajęcia zaczyna się o 10:00 i trwają do 14:00-15:00
Szkolenie przygotowujące odbędzie się w Gdyni, Al. Jana Pawła II/9 (dawny Skwer Kościuszki) budynek YK "STAL", Gdynia.

Szkolenie przygotowujące odbywa się tuż przed zaplanowanym na 23 maja 2011 roku egzaminem państwowym na operatora operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.
Egzamin państwowej odbędzie się w poniedziałek 23 maja 2011 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowica 69 o godzinie 10:00

Sprawy organizacyjne:

Opłatę za szkolenie przygotowujące 150 PLN należy wnieść na konto bankowe: Polbank EFG 93234000091040401000014653
Opłatę za szkolenie przygotowujące należy dokonać najpoźniej do 9 maja 2011 roku.
W związku z tym iż kurs jest organizowany przy współpracu z klubem SP2ZIE "Szkuner" została wynegocjowana preferencyjna cena szkolenia 150 PLN. Wymogiem uzyskania preferencyjnej ceny jest umieszczenie w tytule przelewu treści: "Kurs SRC/SP2ZIE" a następnie imię nazwisko i ew. znak krótkofalarski.

Opłata za egzamin państwowy SRC GMDSS:
Zgodnie z informacja podaną na stronie UKE w celu uzyskania świadectwa nowego (pierwszy raz) i odnawianego (zmiana terminu ważności), wpłat należy dokonywać na konto:
NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000 Tytuł wpłaty: za egzamin i za świadectwo MOR

Opłata za egzamin na świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu wynosi 125 PLN (25 PLN wydanie świadectwa, 100 PLN egzamin).
Osoby ubiegającę się o egzamin 23 maja 2011 roku muszą najpóźniej do 9 maja złożyć stosowny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) w Sekretariacie Komisji w Gdyni Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wzór wnioseku o wydanie świadectwa

Materiały dodatkowe:

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają że w sytuacji nieuzyskania odpowiedniej liczby uczestniktów (min. 10 osób) zajęcia mogą zostac odwołane.

Telegraficzne skrót informacji:

 • Kurs przygotowujący SRC GMDSS odbędzie się 21 maja 2011, godz:10:00. Koszt 150 PLN. Wpłata na konto 4winds.
 • Egzamin państowwy SRC GMDSS obędzie się 23 maja 2011. godz:10:00 . Koszt 125 PLN. Wpłata na konto UKE.
 • Niższa cena kursu dzięki szkoleniowi grupowemu organizowanemu przez Morski Klub Łączności "Szkuner" SP2ZIE
 • Koordynator szkolenia Krystian Górski SQ2KL 0 695 91 55 33
 • Koszt łączny (szkolenie+egzamin) 275 PLN.
Radość z posiadania uprawnień SRC GMDSS i swoboda z żeglowania w zgodzie z przepisami - bezcenne.

Przemienniki

Propagacja