PW-Sat2 Epilog

Projekt pod nazwą Per radio ad astra realizowany przez studentów Koła Naukowego Morski Klub Łączności SZKUNER SP2ZIE Uniwersytetu Morskiego w Gdyni miał na celu umożliwienie młodzieży licealnej kontaktu z techniką kosmiczną poprzez odbiór sygnałów emitowanych przez sztuczne satelity ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów konstruowanych przez polskich studentów w ramach programu PW-Sat2. Projekt pozwolił na przygotowanie programu edukacyjnego, rozwiązań technicznych oraz zasad i form współpracy pomiędzy placówkami dydaktycznymi oraz naukowymi, których celem było poszerzenie wiedzy o elementach nauki wykorzystywanej w eksploracji kosmosu oraz wzmożenie zainteresowania polską myślą techniczną wykorzystywaną w podboju kosmosu. Nawiązana współpraca z III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przyniosła wymierne wyniki w postaci odebranych sygnałów, zgromadzonych danych i dostarczenia materiału badawczego.

 

W ramach realizacji projektu wykonano naziemną stację odbiorczą sygnałów satelitarnych, wyposażoną w urządzenia odbiorcze w postaci odbiorników SDR (software-defined radio, radio definiowane programowo). Zaprojektowano i wykonano zestawy antenowe umożliwiające odbiór sygnałów pochodzących z przestrzeni kosmicznej z jednoczesnym śledzeniem ruchu obiektów krążących na orbicie okołoziemskiej, a w szczególności polskiego satelity studenckiego PW-Sat2. Dla zapewnienia właściwej dokładności śledzenia orbitujących obiektów zaimplementowano oprogramowanie niezbędne do kierowania zespołem kierunkowych anten odbiorczych. Wykonana stacja pozwoliła na odbiór słabych sygnałów emitowanych przez sztuczne satelity ziemi. Zostało to osiągnięte dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu wzmacniaczy niskoszumowych i dystrybucyjnych wraz z filtrami pasmowymi dedykowanymi dla zakresu częstotliwości pracy obiektów satelitarnych, w tym satelity PW-Sat2. Odebrane sygnały przy wykorzystaniu łączy internetowych zostały udostępnione placówkom dydaktycznym, gdzie przy wykorzystaniu oprogramowania dekodującego, umożliwiającego wizualizacje spektrum odbieranych sygnałów, przeprowadzono zajęcia dla uczniów szkół średnich z technik odbioru sygnałów satelitarnych.

Nawiązana współpraca z III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni pozwoiła uczniom zrealizować własne cele w ramach projektu 3Sat, nie mniej dzięki projektowi Per radio ad Astra przyczyniliśmy się do powodzenia misji PW-Sat2 i otworzyliśmy młodzieży z III LO w Gdyni drogę do gwiazd.

 pw sat2 tnx iii lo

 


Przemienniki

Propagacja