• ARISS - Amateur Radio on the ISS

  ARISS - Amateur Radio on the ISS

  Od wielu lat uczestniczymy w programie ARISS. Przeprowadziliśmy już wiele łączności ze stacją ISS z naszego klubu, a także z Czytaj dalej
 • Łączność satelitarna w SP2ZIE

  Łączność satelitarna w SP2ZIE

  Zajmujemy się nasłuchem sond kosmicznych, a także odbiorem danych z satelitów, sond meteorologicznych... Czytaj dalej
 • Śledzenie ruchu statków - AIS

  Śledzenie ruchu statków - AIS

  Zajmujemy się tematami związanymi z zastosowaniem radiokomunikacji w bezpieczeństwie żeglugi. Czytaj dalej
 • Przemiennik 2m FM Gdynia-Oksywie - SR2Z

  Przemiennik 2m FM Gdynia-Oksywie - SR2Z

  Członkowie naszego klubu biorą udział w budowie przemienników radioamatorskich nich jest SR2Z, zlokalizowany na obiekcie Emitel RkCN Gdynia-Oksywie. Czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Aktualności

19 stycznia 2012 roku - Dni Otwarte Morskiego Klubu Łączności Szkuner SP2ZIE - Koła Studenckiego Akademii Morskiej w Gdyni

 Wraz z rozpoczęciem nowego roku rozpoczęty zostanie nabór kandydatów na członków Morskiego Klubu Łączności Szkuner SP2ZIE – Koła Studenckiego Akademii Morskiej w Gdyni. Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników uczelni na Dni Otwarte Morskiego Klubu Łączności Szkuner SP2ZIE.

 Dni Otwarte odbędą się 19 stycznia w czwartek. Rozpoczynają się o godzinie 17: 00 i trwać będą do godziny 21:00.

 Podczas dni otwartych zostanie zaprezentowana działalność Klubu. Członkowie przedstawią osiągnięcia, sukcesy, udział w programach naukowych oraz plany rozwojowe. W szczególności dotyczy to budowy sieci zaawansowanych przemienników radiowych, udziału klubu, jako naziemnej stacji łączności satelitarnej dla misji pierwszego polskiego satelity studenckiego PW-SAT. Dni Otwarte klubu to również okazja dla kandydatów do zaprezentowania swoich autorskich pomysłów, prac dyplomowych i studenckich badań naukowych.

 Najciekawsze pomysły mają szanse zostać włączone do planów rozwojowych Klubu. Klub posiada zaplecze warsztatowe, własny budżet na realizacje celów statutowych oraz nowatorski program wymiany wiedzy z absolwentami uczelni - byłymi członkami klubu posiadającymi kilkuletnie doświadczenie zawodowe i biznesowe.

 Dla nowych członków którzy wykażą się mocnym zaangażowaniem w działalność Koła - istnieje możliwość ułatwienia dostępu do ciekawych praktyk studenckich w prestiżowych firmach sektora branży energetycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, w placówkach naukowych, badawczo-rozwojowych oraz w biznesie. Pula dostępnych miejsc członkowskich jest ograniczona.

 Klub Łączności jest również dostępny dla osób spoza środowiska akademickiego. Dostępne są specjalne poziomy członkowskie dla absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni (Wyższej Szkoły Morskiej) oraz osób spoza uczelni jako członków wspierających.


Miejsce spotkania:

Studencki Dom Marynarza SDM 4 Gdynia, ul. Beniowskiego 20-22
Przemienniki

Propagacja