• ARISS - Amateur Radio on the ISS

  ARISS - Amateur Radio on the ISS

  Od wielu lat uczestniczymy w programie ARISS. Przeprowadziliśmy już wiele łączności ze stacją ISS z naszego klubu, a także z Czytaj dalej
 • Łączność satelitarna w SP2ZIE

  Łączność satelitarna w SP2ZIE

  Zajmujemy się nasłuchem sond kosmicznych, a także odbiorem danych z satelitów, sond meteorologicznych... Czytaj dalej
 • Śledzenie ruchu statków - AIS

  Śledzenie ruchu statków - AIS

  Zajmujemy się tematami związanymi z zastosowaniem radiokomunikacji w bezpieczeństwie żeglugi. Czytaj dalej
 • Przemiennik 2m FM Gdynia-Oksywie - SR2Z

  Przemiennik 2m FM Gdynia-Oksywie - SR2Z

  Członkowie naszego klubu biorą udział w budowie przemienników radioamatorskich nich jest SR2Z, zlokalizowany na obiekcie Emitel RkCN Gdynia-Oksywie. Czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

The Tall Ships' Races 2009

O Tall Ships' Races 2009 Gdynia on the AIR

The Tall Ships' Races (daw. Operacja Żagiel) to zlot największych żaglowców przeważnie połączony z regatami oraz imprezami okolicznościowymi, organizowany przez Sail Training Association mający propagować ideę wychowania młodzieży na pokładach wielkich żaglowców.

The Tall Ships' Races (formerly Operation Sail) is a rally of the world.s greatest sailing-vessels, mostly connected with regattas and occasional spectacles and shows , organized by The Sail Training Association with the aim of popularizing the idea of education of youth on board of large sailing-ships. It is held since 1938 and gathers the largest sailing-vessels cruising the seas and oceans.

The Tall Ships' Races Gdynia 2009 The Tall Ships' Races 2009 Gdynia on the AIR

Tego typu zloty żaglowców odbywają się od 1938 roku skupiając największe jednostki żaglowe pływające po morza i oceanach. Historia Tall Ships' Races jest pełna polskich akcentów. W roku 1974 Gdynia była jednym z portów etapowych regat, zaś w roku 1992 gospodarzem bałtyckiej edycji regat. s/v Dar Pomorza zajmował wysokie miejsca w etapach i klasyfikacji ogólnej, zaś jego tradycje świetnie kultywuje s/v Dar Młodzieży. W 2003 roku po raz czwarty w historii regat zlot trafił do polskiego portu. Gospodarzem startu do regat była Gdynia, żaglowce przebywały w porcie od 19 do 22 lipca. Zlot zgromadził 87 jednostek, w tym 12 żaglowców rejowych, z 2677 osobami na pokładach. Szacowana ilość widzów, którzy odwiedzili zlot wynosiła 1,2 mln.

Inseparably from the Tall Ships. Race, short wave amateurs promote their activity. Short-wave communicators, co-operating with Rally organizers activate their radio stations, linking the noble ideas of youth naval education with activity over the ether waves. Polish radio amateurs also add their efforts to cultivate this tradition. In 1992 the amateur radio station with the call-sign of SP0OSG and in 2003 a station with the SN0OSG call-sign were active on the air. Both stations were operated by radio amateurs from the Maritime Radio Club Szkuner (SP2ZIE) from Gdynia.

Nierozerwalnie z The Tall Ships' Races związana jest działalność radioamatorska. Krótkofalowcy z całego świata współpracując z organizatorami zlotów organizują aktywności radiowe przenosząc szczytne idee wychowania morskiego młodzieży na fale eteru. Również polscy radioamatorzy przyczyniają się do kultywowania tych tradycji. W roku 1992 czynna była stacja amatorska o znaku wywoławczym SP0OSG, zaś w roku 2003 stacja o znaku wywoławczym SN0OSG. Obie organizowane przez radioamatorów z Morskiego Klubu Łączności "Szkuner" SP2ZIE z Gdyni". W roku 2009 w dniach od 2 do 5 lipca żaglowce na rozpoczęcie regat The Tall Ships’ Races ponownie zawiną do polskiego portu. Znów kilka tysięcy żagli załopoce w Gdyni. I tym razem polscy radioamatorzy chcą rozwinąć żagle na falach eteru niosąc Kolegom z kraju i zagranicy dobrą nowinę o tej wspaniałej imprezie. Aby uatrakcyjnić tegoroczny zlot żaglowców postanowiliśmy zaprosić wszystkich Kolegów do wspólnej zabawy na falach eteru, dzięki której będzie można lepiej poznać wspaniałe żaglowce oraz nasze piękne miasto.

In 2009 sailing-ships will start the Tall Ships. Races 2009 regatta by calling at Polish ports between 2 . 5 July. Again, several thousand sails will flap at Gdynia harbour. Polish radio amateurs will also pack on their sails on ether waves, disseminating the good news about the noble event among their friends all over the globe. In order to render this years. Sail Rally more attractive we have decided to invite all hams to a common .party on the air. ; this will certainly help us to meet the most magnificent sailing-vessels and Gdynia, our beautiful city.

Mapa regat Tall Ships' Races Baltic 2009 Tall Ships' Races w Szczecinie 2007

W dniach od 2 do 5 lipca br. czynna będzie główna stacja okolicznościowa pracująca pod znakiem SN2009TSR z okazji zlotu żaglowców.
Nasza stacja będzie zainstalowana na IV piętrze w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni na Skwerze Kościuszki w Gdyni, miejsce w samym centrum tegorocznej imprezy. Przybywających do Gdyni krótkofalowców zapraszamy w dniach od 2 do 5 lipca br. do odwiedzenia naszej okolicznościowej radiostacji.

Ponadto od 1 do 7 lipca br. zapraszamy wszystkich krótkofalowców do gry eterowej na zasadach podobnej do gry w zatapianie okrętów, z tym, że w naszej grze nie chodzi o to aby zatopić jakiś okręt, tylko wyrtopić na pasmach i zrobić łączności z stacjami okolocznościowymi (16 stacji SN09?), które reprezentująymi żaglowce cztero, trzy, dwu i jedno masztowe. Szczegóły regulaminu naszej zabawy eterowej można pobrać w formacie PDF poniżej na tej stronie.
Dla zwycięzców konkursu dyplomy, a nawet trofeum Kapitana Fregaty.


Zapraszamy
Welcome
Przewidywany terminarz realizacji projektu:
 • marzec 2009 - ustalenie składu stacji uczestniczących, spotkanie uczestników,
 • kwiecień - maj 2009 -realizacja przygotowań projektu w porozumieniu z organizatorami TSR Gdynia 2009,
 • 27.06.2009 - spotkanie operatorów stacji uczestniczących,
 • 2-5.07.2009 - aktywność radiowa, spotkanie uczestników i zaproszonych gości na pokładzie żaglowca,
 • 11.07.2009 - spotkanie operatorów stacji uczestniczących,
 • 01.08.2009 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń do dyplomu
 • wrzesień 2009 - zamknięcie i posumowanie projektu (np. w czasie spotkania kaszubskiego),
 • 31.12.2009 - zakończenie wysyłki dyplomów oraz kart QSL.

Przemienniki

Propagacja